Arkiv över oktober, 2013

Homosexuella har plats i kyrkan

Skrivet 16.10.2013 
Gay friendly church

Gay friendly church – one of many in the US

Den lutherska kyrkan i Finland har officiellt en policy som gör det möjligt för homosexuella att arbeta på lika villkor inom kyrkan och för en tid sedan välsignades ett homosexuellt par för tjänst på missionsfältet via Finska Missionssällskapet. Ändå finns det fickor av motstånd, bland annat i Karleby svenska församling, mot en acceptans av homosexuella i det kristna arbetet. Det är mycket beklagligt att man med illa övervägda och lösryckta bibelcitat går in för en exkluderande linje. Det finns många andra bibelställen som kunde missbrukas in i en regressiv bibeltolkning, men kvinnors och homosexuellas rättigheter är en särskild vagel i ögat på fundamentalisterna.

Gay Pride-mässor, som alltså innehåller nattvardsgång, med en särskild tyngd på att stödja, hjälpa och förstå sexuella minoritetsgrupper, LGBT, har ordnats på många håll av Svenska Kyrkan, och gay Pride-mässor har även utan problem ordnats till exempel i Helsingfors domkyrka. Biskop Björn Vikström har talat vid en gay Pride-tillställning. Björn Vikström som under biskopsvalet även uttryckte sig så, att den månghundraåriga förföljelsen av de homosexuella måste upphöra i kyrkan.

Den finska kyrkans mainstream, vilket i praktiken betyder majoriteten av kyrkfolket och en del av kyrkans ledning, har även i Finland börjat gå i riktning av en allmänt mer omfamnande och accepterande inställning till homosexuella människor.

Kyrkan kommer knappast att tala för samkönade äktenskap, även om många i kyrkan och många av dess ledare mer eller mindre stöder dem. Vi har en lång väg att gå, men den är påbörjad. Bjarne Kallis förslag för några år sedan om att kyrkan kunde ge upp vigselrätten till staten kunde fortfarande i det rätt så konservativa Finland vara en möjlighet. Bättre vore ändå att kyrkoherdarna kunde välja om de viger. Valfrihet är alltid bra.  I USA är ”gay marriage” en ännu större fråga än här, därför att det inte finns några registrerade partnerskapslagar i staterna i Amerika.

Republikens president Sauli Niinistö uttalade sitt explicita stöd för en samkönad äktenskapslag vid en träff med ungdomar i Helsingfors. Påven Franciscus har sagt att om en person som är gay vill jobba för Kristus, vem är jag att döma honom? Påven har även sagt att om den katolska kyrkan fortsätter att fokusera på frågor om homosexualitet, abort och barnbegränsning så kommer kyrkan att falla ihop som ett korthus.

Jakobstads församlingsråd beslöt med rösterna 6-4 att inte ordna en gay Pride-mässa för Jeppis Pride 2014. Det var ett ledsamt beslut, som inte är ägnat att ge upprättelse för de många gays som upplevt sig mobbade och uteslutna i vår religiösa trakt. Jag tycker att församlingen kunde ordna en vanlig högmässa eller någon motsvarande tillställning i samband med Jeppis Pride. Det vore i alla fall en signal i rätt riktning.

 

 

Kolumn i Österbottens Tidning i oktober 2013

Inga kommentarer