Arkiv över augusti, 2019

Hatretorikens arena

Skrivet 22.08.2019 
Photo by Jon Tyson on Unsplash

Hatretoriken på sociala medier börjar leva sitt eget liv utanför vett och etikett, till och med utanför lagens råmärken, utan att något på allvar görs för att stoppa det.

Den diskussion som förs om till exempel invandrare, kändisars, klimatfrågor, aborter, människors personliga val och deras sexuella orientering, muslimerna… har sölat ner platser som Facebook, Twitter, och många andra forum på nätet. De senaste veckorna har dock Twitter börjat rensa.

Den som följer med politiken i USA baxnar inför de fruktansvärda glåpord som landets president, världen mäktigaste man, öser ur sig i minut och parti, särskilt om någon vågat sig på att kritisera hans brutala politik, där människovärdet inte har någon plats, utan där partipolitik och ekonomiska intressen helt har tagit över. 

Det mest allvarliga är kanske att människor som känner varandra lätt kommer in i hårda och respektlösa diskussioner med varandra om alla möjliga tänkbara ämnen.  Det är på ett märkligt sätt intressant att människor ofta inte diskuterar kontroversiella frågor eller rättvisefrågor utifrån en empatisk eller rationell utgångspunkt. Det är känslorna som styr, vilket ofta betyder att det är en självisk och aggressiv ståndpunkt som man utgår ifrån. Man baserar sina hatfulla inlägg på magkänslan snarare än på en strävan att förstå och tolka fakta.

Det är uppenbart att det blinda hatet mot olika slags minoriteter och etniska grupper har ökat avsevärt den senaste tiden. Det är ett globalt fenomen. Grov antisemitism i till exempel Tyskland och främlingshat i Ungern speglas i vår egen kultur. Samtidigt demoniseras muslimer alltmer på ett sätt som är mycket skrämmande. Individualism ersätts mer och mer med kollektivism och det syns minsann i samhällsandan och i sättet att tänka om andra människor och kulturer.

Det ska bli spännande att se om den nya regeringen kan tillföra en bättre debattkultur i landet. Den strukturella nedskärningspolitiken i välfärd, utbildning och kultur kommer knappast helt att upphöra. Så mycket beror på om regeringen kommer att klara av sina mål med att förbättra arbetskraften i landet och därmed få till stånd en bättre ekonomisk bas.

Men när det gäller människor grundläggande rättigheter, som till exempel LGBT, kvinnors rätt till sin egen kropp, eller överhuvudtaget sådana frågor där vidsynthet och respekt borde gå före egna ideologiska preferenser, är det svårt att se något slut på hatet.

Varifrån kommer det? Det har uppstått ett vakuum mellan konservatism och progressivitet och det har fyllts av onda krafter som luktar trettiotal och krigsretorik. Någonting har hänt i globaliseringens värld som verkar okontrollerat, gränslöst och undanglidande.

En sak är i alla fall säker. Hatretoriken på internet måste fås under kontroll. Det är inte värdigt människor som lever på 2000-talet att förfalla till oacceptabelt beteende utifrån en brist på mänsklighet.

Kolumn i Österbottens Tidning, augusti 2019

Inga kommentarer


Ett svärd i hjärtat

Skrivet 01.08.2019 
Courtesy Pxhere

Ett svärd går smärtsamt genom den västerländska politikens och kulturens hjärta. Sällan under min generations livstid har vi varit så delade i våra åsikter om krig och fred, värderingar, tolerans eller religion, som i dag. Aldrig har vi haft så kontroversiella ledare för världens mest betydande stater. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Gorbatjov och Fidel Castro bleknar i jämförelse med Donald J. Trump, Vladimir Putin, Kim Jong-un, Duterte, Erdogan, Orbán, Johnson och Netanyahu.

De gemensamma nämnarna är skrävlandet och den exklusiva konservatismen. Både USA och England har nu ledare som är kända för att ha sina egna uppfattningar om sanningen. 

När jag säger konservatism, så menar jag ingalunda traditionella medelklassvärden, utan den särskilt betonade konservatism, som innehåller subtila men också klart uttryckta fördomar, fasthållanden vid negativa bilder av raser, grupper och individer som avviker från den ”bibliska” bild som de konservativa vill pådyvla mänskligheten. 

Bibeln och Koranen står i fokus som aldrig förr, och människor som tror på dem kan indelas i minst två kategorier: konservativa och liberala. Därutöver finns miljoner människor som utan att ha en klart definierad personlig tro respekterar och uppskattar kyrkors och religiösa samfunds arbete och som fortsätter att vara medlemmar i dem.

Många människor, främst naturligtvis i USA, men också annanstans, – till exempel våra Sannfinländare som inget annat är än vita nationalister med en ofta rasistisk grundsyn, – vägrar att inse att Donald Trump med sitt finansiella imperium, är en charlatan, som låtsas vara religiös och mycket konservativ, en charlatan som bytt ut sin sociala och kulturella liberalism mot en opportunistisk rasism och konservatism, som hotar att ställa till med ett världskrig och som också är ett hot mot arbetet som gäller klimatförändringen. Donald Trump har återinfört en isolationism som leder till oförutsägbara konflikter i stora delar av världen och rubbar maktbalansen mellan de största militära och ekonomiska makterna.

Dagen innan jag skriver det här läste jag en insändare i gratistidningen ”Kokkola” där en skribent fordrade att svenskan ska avskaffas i undervisningen och att man till exempel inte ska får skriva ut konsumentinformation på svenska på våra inhemska produkter. Det är ingen höjd på den dumhet, okunnighet, historielöshet och respektlöshet som de här människorna hyser. 

Ännu år 1936 hade till exempel Gamlakarleby stad svensk majoritet. I dag har en svenskspråkig i praktiken mycket få rättigheter till att använda sitt eget språk i officiella sammanhang.

För att inte tala om att människors sexuella orientering fortfarande är en sak som många tror att staten kan definiera utgående ifrån en komplex religiös skrift från tusentals år tillbaka i tiden. En skrift som inte alls har något att göra med individuella friheter i en modern, demokratisk och religiöst neutral stat.

Andan och atmosfären, likgiltigheten för medmänniskans integritet, är lika dålig som de politiska maktstrukturernas förvandlingar i dagens värld.

Kolumn i Vasabladet, juli 2019

Inga kommentarer