En ny järnridå

Skrivet 30.07.2015
Eisenhower och hans trupper 1945

Eisenhower och hans trupper 1945

En ny järnridå har lagt sig över Europa. Men den här gången kan den inte dras upp med penna och linjal mellan nationalstater eller politiska block. Den går mellan människor och organisationer, mellan de som har ett hjärta, och de hjärtlösa. Järnridån är inte uppbyggd i första hand på grund av stormaktsintressen, utan på grund av den snålhet och egennytta, som kännetecknar det på fel sätt federalistiska, nyttobaserade ekonomiska tänkande som fått fotfäste i Europeiska Unionens maktkorridorer.

Nyliberalismen, som innebär en slags upprepning av Reagans och Thatchers ”trickle-down”-ekonomi, och som de finska republikanerna, samlingspartiet och centerpartiet, tror blint på, trots dess avgrundslika sociala effekter, har sitt högsta säte i Berlin, Bryssel och London. Nobels fredspriset för EU har blivit en slags bisarr karatikatyr, då man beaktar att EU-eliten, – till vilken Finlands regering numera också räknar sig, – befinner sig i ett andligt och ekonomiskt krig med Grekland. Italien, Spanien och Portugal har böjt sig – till enorma kostnader i mänskliga tragedier och nedmonteringar av välfärden.

Nedskärningar och bidrag till att stoppa skuldspiraler och oekonomiska strukturer ska inte tas av det arbetande folket, utan av de stormrika och av storföretag, som är på god väg att förstöra hela planeten genom att driva på en politik som går ut på alltmer ökad konsumtion. Det finns ingen ände på hur mycket man kan förstöra av jorden, om man har snikenhet och penninghunger som drivkraft.

Kinas ekonomi tuffar på med sina enorma koldioxidutsläpp genom att bygga ett slags ekonomins Babels torn. Skuldbördan är 200 procent av bruttonationalprodukten. Människorna måste gå med masker för ansiktet i de enorma miljonstäderna där de piskas till att arbeta i sitt anletes svett, utan att ens få demokrati och yttrandefrihet som belöning.

I USA har president Barack Obama försökt ändra på amerikanernas tänkande om att de som inte är tillräckligt hårda, starka och arroganta i sin jakt efter pengar och framgång, fortgående ska belönas, medan de svagare och de som inte fötts till rika i detta de nyrikas paradis, ska få det bättre. Obama har försökt stärka medelklassen, som äger endast en liten del av USA. Det är de äckelrika människorna som lyckats roffa åt sig de tillgångar som hör till folket, som fortfarande regerar i kongressen.

Europa är ett slags lite mera human men icke desto mindre nyliberal version av Kinas och USA:s brutalkapitalistiska imperier. Och där bredvid finns en liten Hitler, V V Putin med sina nykonservativa, nationalistiska anspråk på en nyuppväckt dröm om ett slaviskt rike med sol på läpparna. I själva verket är hans imperiebygge av gammalt, unket datum – uppbyggt med samma aggressiva förföljelsemani som Hitlertyskland.

Varför röstar inte folket omkull de här människorna? Svaret finns i att den järnridå som uppstått rör sig på ett mycket andligt plan där majoriteten av människorna inte tänker med hjärtat, utan med plånboken. Solidaritetens tid verkar vara förbi, i bästa fall kan egoismen och rasismen bli en moralisk återvändsgränd.

 

 

Kolumn i Österbottens Tidning, juli 2015Lämna en kommentar