Ömsesidig respekt i Karlebyförsamlingen

Skrivet 03.01.2014
Karleby sockenkyrka

Karleby sockenkyrka

Jga funderar på storyn om kyrkoherdevalet i Karleby som publicerades i gårdagens Kyrkpressen. De som representerar den konservativa sidan i Karleby, en av stiftets få konservativt ledda församlingar, vill att samarbetet ska kännetecknas av kontinuitet av det gamla, medan domkapitlet och de som representerar mainstream i vår församling, vill att att samarbetet ska gå framåt och öppna nya vägar. Det är att hoppas att valet av kyrkoherde leder till att samarbetet ska kunna omfatta alla, och att verksamheten i församlingen ska kännetecknas av ömsesidig respekt för varandras teologi och åsikter.

Låt mig ta ett exempel: Jan NYgård talar om ”utomstående aktörer” och antyder att sådana kan komma att föreslå alltför radikala talare. Så vitt jag vet har det inte funnits några sådana utomstående aktörer, utan de talare som kallats annanstans ifrån har kallats genom samarbete inom församlingen och dess organ.

Men om som nu är, ofta mycket konservativa personer, av vilka somliga protesterar mot och motsätter sig vår kyrkas och vårt stifts teologi, får kallas – så borde väl även människor på den andra radikala kanten också få kallas som talare, om det ska gå jämnt ut? Hur som helst så borde inte en omsorg om den egna rätta läran gå före en omsorg om det att alla i församlingen omfamnas och får tillgång till olika slag av förkunnelse.

De som sökt kyrkoherdetjänsten är kaplanen i Karleby svenska församling Jan Nygård, chefen för Förbundet Kyrkans Ungdom, pastor Per Stenberg, och verkamhetsledaren för Folkmissionen i Mellersta Österbotten, pastor Tuiski Winter.
Jan Nygård representerar en traditionell ämbetssyn och en konservativ teologisk uppfattning, medan Per Stenberg närmast kan karaktäriseras som en moderat på församlingslinjen. Tuisku Winter har jag ingen aning om var han står, det har inte framkommit i offentligheten. Hans mor är kvinnlig präst, och han själv leder en sektion av en väckelserörelse.
Jan Nygård har tidigare inte samarbetat fullt ut med kvinnliga präster, men det har Per Stenberg gjort. Bägge talar för fortsatt samarbete – det är nu upp till biskopen att avgöra vilka som är behöriga enligt biskopsmötets beslut om att alla kyrkoherdar ska kunna samarbeta med kvinnliga präster.

 

 Lämna en kommentar