Fängelsets ideologi

Skrivet 01.07.2011 
Bild: Fotoakuten

Långholmens fasad

För att kunna spärra in medmänniskor i trånga celler, där det i allra bästa fall finns en säng, en toalett och en liten tv, och där man genom gallret kan se ut på himlen eller någon naken trädgren, som tidvis blir grön, måste man säkert ha en viss förmåga till att underställa sig samhällets ideologi framför sin egen. En sann humanist kan knappast godkänna fängelser? Ändå talar sig många, särskilt i vår hårda tid, varma för strängare fängelsestraff, särskilt i sådana fall där ”folkopinionen”, med andra ord, pöbeln, blivit särskilt upprörd över vissa typer av brott.
Jag har aldrig godkänt fängelsesystemet. Det är en av orsakerna till att jag under många år arbetade inom Amnesty International.
Att beröva en människa hennes frihet som en hämnd för att hon gjort sådant som samhället i och för sig varken kan godkänna eller lämna opåtalat är ändå ur mänsklig och psykologisk synvinkel inhumant och onödigt.
Vår tids komplexa problem med övergrepp, terrorism, ökat våld i allmänhet, och en allt större mängd ekonomisk brottslighet, kan endast lösas genom att förändra det råkapitalistiska samhället inifrån och genom att i familj, skola och samfund lära sig att bli en mer ödmjuk och förstående människa.
Om det ska finnas ”fängelser” så borde de vara klart socialt inriktade med kraftig satsning på full rehabilitering. Att låsa in människor i små celler hör till en förgången tid.

 

Bild: FOTOAKUTEN

4 kommentarer