Vårt Amerika

Skrivet 21.04.2020


När jag för tretton år sedan hade börjat sällskapa med en amerikansk tjej, så förfasade sig många över hur en handikappad i Svenskfinland skulle klara av att integrera henne i Finland. 

”Kaj, hur ska du orka?” frågade några, medan andra var mycket uppmuntrande. Min psykiatriska sjuksköterska varnade mig: – Kaj, kom ihåg att amerikaner tänker och handlar helt annorlunda än vi, sa hon. 

Med det menade hon att jag kanske var oförberedd på det sätt att hantera vardagen, relationer och handlingsmönster, som hör till det verkliga livet, och att jag borde förbereda mig på överraskningar. Trots att jag hade följt med USA och amerikansk kultur hela livet, och trots att jag talade flytande engelska, så tvivlade säkert många på mig.

Men människor är ändå sist och slutligen ganska lika. Vi hade ett i många avseenden fint äktenskap i många år och är fortfarande nära vänner. 

Det demokratiska USA och det republikanska USA är ju också helt olika. Vi européer har svårt att förstå den konservativt kristna kulturen i USA, och amerikaner har svårt att riktigt greppa hur vi européer är så sekulära. Ändå är det inte alls så svartvitt, när allt kommer omkring.

USA uppfattas genom den ”hatkärlek” som många har gentemot det mäktiga landet på andra sidan Atlanten som en slags yttersta garant mot politiska hot. Även om vi många gånger förvånas över hur den annorlunda kulturen och politiken i Amerika fungerar, och över hur våld och pengar har en så stor inverkan på vad som händer där, är nog Finland också ett USA i miniatyr.

Mitt tips när det gäller presidentvalet i november är att det blir svårt att slå den sittande presidenten, även om kanske halva befolkningen närmast avskyr honom. Maktfördelningen och tankesättet om ekonomi och arbete skiljer sig från vårt. Men just nu pågår en dragkamp mellan guvernörerna och Trump om huruvida man kan öppna landet och ekonomin. Många anser det vara alltför tidigt med tanke på att stora delar av landet är i Coronavirusets grepp. Samtidigt har Biden samlat bakom sig alla ledande demokrater med president Obama i spetsen.

Joe Biden leder i galluparna och i de så kallade ”swing states” även om Trumps så kallade ”approval rating” är högre än någonsin. 

När USA nu under många decennier har agerat världspolis så har det skett inte för att landet i första hand velat rädda världen eller erövra den utan för att ta tillvara sina egna intressen.

Amerikanerna röstar med plånboken. Ekonomin i USA kommer att försvagas oerhört mycket snart. Arbetslösheten är redan mycket hög. Man ska inte underskatta den avsky som många amerikaner känner inför Trump. Men röstningsbeteendet i USA kan vända över en natt.

Kolumn i Vasabladet, april 2020Lämna en kommentar