Arkiv över april, 2011

Natten är ljusare än vatten

Skrivet 26.04.2011 

Hösten 2010 har jag publicerat en bok i en ny genre. Natten är ljusare än vatten – Yö on vettä valoisampi har utkommit samtidigt på svenska och finska. Den finska översättningen är gjord av Liisa Ryömä.

Samuel Klinkmann har gjort pärmen till boken som gavs ut i samarbete mellan Förlags Ab Scriptum och Kustannusosuuskunta Länsirannikko/Förlagsandelslaget Västkusten.

www.scriptum.fi,  www.lansirannikko.fi I övrigt fortsätter jag att skriva kolumner och litteraturkritik.

3 kommentarer