Böcker

2018


2015

2013

Utkom samtidigt som den svenska versionen på Förlagsandelslaget Länsirannikko/Västkusten

2010


2007

2007

2004

2003

1998

1996

1995

1994

1992

1988

1986

1980

1977

<
!– bok börjar –>

Panikdagboken

2015. Schildts & Söderströms. Omslag av Helena Kajander.

”Vittnesbörd är det ord som om och om igen dyker upp under läsningen av ´Panikdagboken`. Jag hoppas att Kaj Hedmans ärliga vittnesbörd – på samma gång skakande och givande – väcker debatt om hur psykiskt sjuka behandlas.
Dessutom tror jag att den dels kan öka förståelsen, dels ge andra hemsökta ett viktigt stöd genom att ta del av en annans drabbade dagar. Kaj Hedman lyckas trots sin ibland pessimistiska inställning förmedla att ingen är ensam. Det är stort. Det väcker hopp.”

-Crister Enander i Vasabladet

ISBN 978-951-52-3692-0

Septemberliv

2013. Scriptum. Omslag av Metha Skog.

”Kaj Hedman äger ett välutvecklat sinne för att skildra skiftande stämningar. Han fångar dem med skenbar enkelhet; de döljer bråddjup och förmår att skimra till och oväntat glittra genom strimmor av det ljusaste av hopp. Kaj Hedmans dikter i ”Septemberliv” inger såväl förtröstan som tröst, där finns både ett trotsigt hopp och en närmast motsträvig mörkare illusionslöshet…// Han har en lyrisk lyhördhet, en förmåga att skifta känsloläge och hastigt byta spår från de lågmälda till ett brutalare tonläge. Mitt i det milda tonfallet finns en drastiskhet, en direkthet, som överrumplar och ger hans dikter ett inre och mäktigare liv.”

-Crister Enander i Vasabladet

ISBN 978-952-7005-05-7

Natten är ljusare än vatten.

2010. Scriptum. Omslag av Samuel Klinkmann.

I Kaj Hedmans mikroessäer samsas ett poetiskt språk med nedslag i en prosaisk och ganska grå vardag. Tematiken vandrar obekymrat från jazzmusiker, Barack Obama och författarens hund till resonemang kring svårigheten att vara en god kristen, mentalvårdens tillkortakommanden och det nyliberala samhällets janusansikte. Intellektuellt, medkännande i Hedmans drivna språk och förmåga att väva in ”rapporteringar från tv-soffan” i poetiska betraktelser” är intellektuellt och medkännande.”

ISBN 978-952-5496-69-7

!– bok börjar –>

Måltid, kvark och sula.

2007. Scriptum. Omslag av Ika Österblad.

”Hedman har väl aldrig varit så distinkt och poetiskt rörlig som här. Orden har liksom börjat leka med poeten, som den energiska lilla hund som skymtar fram i texten”

Ann-Christine Snickars, Vasabladet

”Ehkäpä puhuttelevimpia Hedmanin runoista ovat yksinäisyyttä ja kenties erilaisuuttakin kuvaavat runot. Jokainen meistä löytää itsessään samoja tuntemuksia, enemmän tai vähemmän. Kipu on läsnä. Silti läsnä on myös ilo elämästä”

Anita Salmi, Keskipohjanmaa

ISBN 978-952-5496-37-6

!– bok börjar –>

Paniikissa Seuranani ahdistus.

2007. Kirjapaja. Suomennos Kai Takkula. Kansi Katja Kuittinen.

Paniikissa on Kaj Hedmanin omakohtainen kertomus elämästä paniikkihäiriön, voimakkaan ahdistuksen ja rajatilakokemuksien kanssa. Hienovireinen ilmaisu piirtää kuvaa sairauden kahlitsemasta elämästä rehellisesti ja koskettavasti. Hedman jäljittää syitä sairastumiseen perhehistoriastaan ja elämänvaiheistaan pienestä pojasta keski-ikäiseksi mieheksi. Hän pohtii suhdettaan vanhempiinsa ja muistelee lapsuutensa aikuisten maailmaa, jossa ei aina ymmärretty ottaa huomioon lapsen herkkyyttä ja puuttellista valmiutta kohdata vaikeita asioita.

ISBN 978-951-607-552-8

!– bok börjar –>

Sydän on huone etelään.

2004. Länsirannikko.

Sydän on huone etelään -kokoelmaan runoilija on valinnut runoja kaikista teoksistaan Surun kirjaa lukuun ottamatta. Runot on suomentanut kokkolalainen kääntäjä Elina Pöytäsaari.

ISBN 952-9505-49-3

!– bok börjar –>

Panikboken – En berättelse om borderline.

2003. Söderströms.

”Som skribent har den analytiske, lätt självironiske och mycket välformulerade Kaj Hedman en förbluffande förmåga att ställa sig på sidan av sig själv och sitt liv. Han gör skarpa iakttagelser om det utsatta barnet, den osäkre ynglingen och den panikslagne mannen… /// Han beskriver till exempel suveränt den plötsliga känslan av att ana det friska – en benådning från så många års inre och yttre fängelse…”

Tuva Korsström i Hufvudstadsbladet 11.5.2003

”Bara en cyniker eller en person med extrema skygglappar kan vägra inse det allmängiltiga i Kaj Hedmans bok.”

Mary-Ann Bäcksbacka i Västra Nyland 10.5.03

ISBN 951-52-2092-0

!– bok börjar –>

Lycklig din hand.

1998. Scriptum.

”Mötet bevarar i minnet sin ljusa karaktär och förvandlas till en bestående kraftkälla och besvärjelseformel: ´Snart är mörkret och kvällen/Grundvatten, ystra virvlar/och ett djup som bara du vet/Glöm, glöm inte fotens beröring med golvet,/och ett öppet fönster, hummelsurr/ Hur himmel, berg/ kan lyfta.” Kanske skall man i detta se en metapoetisk reflektion också för framtiden; att skriva med öppet fönster och med fötterna stadigt på eget golv. Hur som helst representerar boken i min läsning en klar förnyelse i Hedmans poesi, en förnyelse i tecknet av frigörelse, ny tillit och förankring i det egna som gör ´Lycklig din hand´ till en enhetlig, intressant och stark diktsamling, hans bästa på länge, kanske någonsin.”

Bror Rönnholm i Åbo Underrättelser 30.12.1998

ISBN 951-8902-71-2

!– bok börjar –>

Regnbåge.

1996. Scriptum.

I det välsignade ögonblick
du märker att du älskar en
annan
mer än dig själv blir du varse
trädens perenna doft, att de
aldrig tar slut,
och tiden förvirrad.
I den älskade
ser du din egen brist,
rösten i hjärtat blir mållös.

ISBN 951-8902-60-7

!– bok börjar –>

Surun kirja.

1995. Förlagsandelslag Västkusten, Karleby.

Surun kirja on runoilija Kaj Hedmanin uusin, kuudes runokokoelma. Teoksen ensimmäinen osa käsittelee Hedmanille hyvin läheisen äidin poismenon herättämiä tuntoja ja ajatuksia. Syvältä luotaavasta aiheestaan huolimatta runot ovat koruttoman selkeitä ja jäsentyneitä. Niiden rikas ja monikerroksinen ilmaisu ulottuu yli tavanomaisen surutyön rajojen.

ISBN 952-9505-14-0

!– bok börjar –>

Sorgens bok.

1994. Scriptum.

Där någonstans, bakom en kulle
av dunkelt ljus, sitter
du och ser på dina ännu
gula löv, dina
rostbruna blad
Din penna exploderar
det vita pappret färgas blått
Du är ensam, en tystnad

ISBN 951-8902-47-X

!– bok börjar –>

Den bevarade våren.

1992. Scriptum.

I Den bevarade våren kontrasteras renodlad andlig lyricism med verklighetens skrämmande mekanik, som den dagligen förmedlas av massmedierna.

ISBN 951-8902-33-X

!– bok börjar –>

Den förlorade sommaren.

1988. Scriptum.

Den förlorade sommaren är Kaj Hedmans fjärde diktsamling sedan debuten 1977. I den här nya diktsamlingen kombinerar han dikter med prosadikter. De är hållna i en lågmäld ton, och många av dem utgår från en känsla av främlingskap och ensamhet, av sorg över tidens framfart, över det som gick förlorat. Författaren längtar tillbaka till sin barndoms somrar. Han återskapar drömlika stämningar från det förflutna och kontrasterar dem mot nuets tomhet. Barndomsminnena ger honom kraft att orka fortsätta. Författaren söker sig fram mot ett ljus och en försoning; i samlingens sista avdelning når han ett hopp med kristna förtecken: ”Någon ropar på mej, / långt ifrån / Det finns ett ljus / Jag ser det”.

ISBN 951-8902-10-0

!– bok börjar –>

Mörk glädje.

1986. Schildts.

”Kaj Hedman har et simpelthen perfekt gehør for sprog, hans digtes utrolig sikre og usentimentale diktion er mønstergyldig – og i 6-7 af disse 60 korte digte har han også noget væsentligt att skrive om. F.eks.: ”Världen/har lagt sig på rygg/och tittar uppåt. /Det är något av väntan/över världens anletsdrag. /En väntan, som ännu inte övergått/i otålighet.” (s.7).

Poul Borum i Poetica; Tidskrift för Poesi og kritikk

ISBN 951-50-0350-4

!– bok börjar –>

En verklig dröm.

1980. Schildts.

”Också i En verklig dröm är Kaj Hedman en solidaritetens diktare. Varför? Det är därför att ’det är olyckan vi har gemensam.’ Han har inget projekt för världsförbättring, men han ser de fattiga, de tokiga, de annorlunda tänkande. Han ser kölden i den privatiserade vardagstrivseln, och ungdomens hemlöshet… // Det är samma verklighet som T.S. Eliot skildrat i The Waste Land och Ylva Eggehorn i sin dikt om Skärholmen.
Men misären är gemensam. Den är inte bara något diktaren ser, den är något han delar…”

Christian Braw i essän ”En stege rest mot tystnadens mur – om Kaj Hedmans diktning” i Längs vägen; Studier och essäer, Artos 1999.

ISBN 951-50-0230-3

!– bok börjar –>

Morgonen har vaknat.

1977. Schildts.

VÄXLING

Ett skratt är
på dagen.
Mina stora iakttagande ögon är
och vinden i äppelträdsskelettet är,
ljum, svepande.

En gråt är
under kvällen.
Mina resignerade ögon är
och vinden i äppelträdsskelettet är,
ljum, svepande

ISBN 951-50-0155-2